وکیل ماده صد شهرداری بندرعباس

وکیل ماده صد شهرداری بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل ماده صد شهرداری بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل ماده صد شهرداری بندرعباس

ماده 100 کمیسیون شهرداری بیان می کند که صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده یا حریم شهر برای هرگونه عملیات ساختمانی یا احداث بنا ، نخست ملزم به اخذ پروانه هستند. در صورت فقدان پروانه ی عملیات ساختمانی، مامورین شهرداری می توانند از فعالیت ساخت و ساز جلوگیری کنند.

در موارد این چنین، به تقاضای شهرداری مطابق با ماده 100 قانون شهرداری عمل می شود. در مواردی که شهرداری از ادامه ی عملیات ساختمانی یا احداث بنا به علت فقدان پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، موظف است حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری از عملیات ساختمانی، موضوع را در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح کند. در غیر این صورت کمیسیون ماده 100 به خواست ذی نفع عمل می کند.

کدام تخلفات ساختمانی در قانون ماده 100 شهرداری بررسی می شود؟


پیش از بررسی بیش تر موضوع، لازم به ذکر است که ماده 100 قانون شهرداری ها تنها، پیرامون تخلفات عملیات ساختمانی یا احداث بنا در فضای درون شهری است و به عملیات ساختمانی یا احداث بنا در فضای حومه و برون شهری اختصاص نمی یابد. تخلفاتی که شهرداری ها صلاحیت بررسی آن را، طبق ماده 100 قانون شهرداری دارند عبارت اند از:

احداث بنا بدون پروانه:
چنانچه پیشتر گفته شد، طبق ماده 100 قانون شهرداری، صاحبان املاک و اراضی پیش از اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی، احداث بنا یا تفکیک اراضی، باید نسبت به اخذ پروانه از شهرداری اقدام کنند. در غیر این صورت شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد و کمیسیون نیز بر اساس تبصره یک ماده 100 ممکن است بر اساس عدم رعایت معیار های موجود در این تبصره دستور تخریب بدهد یا اقدام به اخذ جریمه از ذی نفع به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد می کند.

عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ:
هنگامی که مالک از احداث پارکینگی که با توجه به مشخصات در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی است، خودداری کند، دچار تخلف شده است. همچنین اگر پارکینگ احداثی مالک به گونه ای باشد که امکان اصلاح تخلفات وجود نداشته باشد، نیز دچار تخلف شده است. در این حالت کمیسیون ماده 100 حکم به اخذ جریمه می دهد و در صورت عدم امکان اصلاح، کمیسیون ماده 100، با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، توانایی رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضا از بین نرفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

تجاوز به معابر شهری:
هنگام نوسازی ساختمان، مالکین مکلف به اصلاح پروانه ی ساختمانی بر اساس طرح های تصویب شده هستند. چنانچه هنگام احداث بنا برخالف پروانه یا فاقد آن، تجاوزی در حدود مشخص شده بکنند، شهرداری موظف به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی است و همچنین باید پرونده را به کمیسیون ارسال کند.

تراکم اراضی:
در صورتی که مالک اضافه بنا افزون بر مساحت زیر بنای درج شده در پروانه ساختمانی انجام دهد، دچار تخلف شده است. این تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری رسیدگی می شود.

عدم استحکام بنا:
در صورت عدم استحکام لازم برای بنا به دلیل عدم رعایت اصول فنی و معماری توسط مالک، کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب ساختمان می هد.

عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی:
در این زمینه نیز یعنی عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی، کمیسیون ماده 100 می تواند حکم به تخریب دهد.

تغییر کاربری:
زمانی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه تجاری محل کسب و یا پیشه یا تجارت دائر شود تخلف تغییر کاربری می باشد در این صورت کمیسیون به تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت، ظرف مدت یک ماه حکم می دهد.

رسیدگی به پرونده و مراحل دادگاه چگونه است؟


مرجع رسیدگی شکایات به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری، دیوان عدالت اداری است. شکایات طرف پرونده تخلف ساختمانی، رسیدگی به شکایات را به جریان می اندازد. اما رسیدگی در مرحله تجدید نظر به وسیله هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری صرفاً با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. همچنین دیوان عدالت اداری این توانایی را دارد که از هر یک از طرفین پرونده برای ادای توضیحات دعوت کند. چه در صورت حضور فرد مدعو و ادای توضیحات و چه در صورت عدم حضور وی با بررسی اوراق پرونده رای صادر می شود. اگر صدور رای بدون اخذ توضیح ممکن نباشد شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

ماده 100 کمیسیون شهرداری

ماده 100 کمیسیون شهرداری بیان می کند که صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده یا حریم شهر برای هرگونه عملیات ساختمانی یا احداث بنا ، نخست ملزم به اخذ پروانه هستند.

کدام تخلفات ساختمانی در قانون ماده 100 شهرداری بررسی می شود؟

پیش از بررسی بیش تر موضوع، لازم به ذکر است که ماده 100 قانون شهرداری ها تنها، پیرامون تخلفات عملیات ساختمانی یا احداث بنا در فضای درون شهری است و به عملیات ساختمانی یا احداث بنا در فضای حومه و برون شهری اختصاص نمی یابد.

اشتراک در
اطلاع از
0 سوالات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه