وکیل شکایت از نمایندگی خودرو بندرعباس

وکیل نمایندگی خودرو بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل شکایت از نمایندگی خودرو بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل شکایت از نمایندگی خودرو بندرعباس

شاید برای شما پیش آمده باشد از عملکرد نمایندگی‌های خودرو خسارت دیده باشید و برایتان سوال باشد که شکایت خود را به چه نحوی و در چه مرجعی مطرح نمایید.

اگر از نحوه عملکرد خودرو ساز شکایتی داریم شکایت خود را در چه نهادی مطرح نماییم؟

به اینگونه شکایات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیدگی می‌شود مضاف آنکه مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیات حل اختلاف قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبأ اعلام رأی کند.

مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

 

چند نوع دوره گارانتی در قانون داریم؟

سه نوع ۱- دوره تضمین ۲- دوره تعهد ۳- دوره ضمانت

 

مدت  دوره تضمین در فروش خودرو  چه میزان است؟

دوره تضمین نمی تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با چهل هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.

 

مدت دوره تعهد یا دوره تامین قطعات خودرو چه میزان است؟

دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.

 

عرضه کننده خودرو در طول مدت ضمانت چه تعهداتی را عهده دار است؟

عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌ است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود.

هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌ (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌ و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه کننده می باشد.

 

به اختلافات ناشی از دوره های تضمین در چه نهادهایی  و ظرف چه مدتی رسیدگی می‌شود؟

در صورت بروز اختلاف بین طرفین ، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌ کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.

 

تحت چه شرایطی کمپانی خودرو ملکف است خودرو معیوب را با خودروی نو تعویض نماید؟

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌ عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

 

نمایندگی‌ها در صورت تعمیر یا تعویض قطعه چه تعهداتی در مقابل مشتری دارند؟

عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می گیرد،‌ پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص های اعلامی از سوی مصرف کننده، اقدام‌های انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

 

آیا نمایندگی خودرو می‌تواند با ترفندهای خاص مرقومه ای تنظیم که حقوق مصرف کننده را کاهش دهد؟

هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.

 

اگر خودروی خود را جهت تعمیرات به نمایندگی‌های غیرمجاز ببریم چه اثر حقوقی‌ای برای ما در پی خواهد داشت؟

هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده، توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.

 

کمپانی‌های عرضه کننده خودرو در خصوص اعلام مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به مشتری چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

 

آیا کمپانی ملکف به ارایه کتابچه خودرو به مصرف کننده خودرو است؟

کتابچه راهنمای مصرف کنندهکتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی نمایندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن باشد.

 

به چه خودرویی خودروی نو گفته می‌شود؟

خودروی نو خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.

 

کمپانی در خصوص شفافیت عملیات فروش و اعلام قیمت چه وظیفه قانونی‌ای دارد؟

عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد: ضوابط و روشهای مختلف فروش

اشتراک در
اطلاع از
2 سوالات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه

سلام جناب اصبحی.بنده یک ماشین به عنوان دور رنگ خریدم و پس از تعویض پلاک متوجه شدم ماشین چپی بوده و شاسی ضربه داره و سقف و ستون تعویض شده