وکیل جعل بندرعباس

وکیل جعل بندرعباس

 وکیل جعل بندرعباس

اگر در خصوص مطلب  وکیل جعل بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل جعل در بندرعباس

قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل بلافاصله کلمه تزور را بکار برده است و بنظر میرسد بکار بردن این نوع ادبیات یعنی مترداف بودن دو کلمه که به معنای تقلب می باشد در نظر قانونگذار بی مناسبت نبوده است و جان کلام این است که در فصل پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر پرداخت شده است.

در حقوق ایران روش اثبات یک جرم در دادگاه ها اثبات وجود ارکان آن است وکیل جعل بندرعباس ، یعنی اثبات سه رکن:

الف-  رکن مادی      ب-  رکن قانونی           ج-  رکن معنوی

رکن مادی جرم جعل:


ساختن نوشته

یا سند

یا ساختن مهر

یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی

خراشیدن یعنی کلمه ای را طوری تغییر دهیم

یا تراشیدن

یا قلم بردن

یا الحاق

یا محو

یا اثبات (اثبات در نوشته یعنی:اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است)

یا سیاه کردن

یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن

و نظایر اینها به قصد تقلب

رکن قانونی جرم جعل:


رکن قانونی جرم جعل درمواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ و حتی بیش از آن  قانون مجازات اسلامی در مبحث پنجم کتاب تعزیرات بیان شده است.

رکن معنوی جرم جعل :


عبارت از علم و عمد در فعل  یا ترک فعل، یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

مصادیق جرم جعل در قانون

الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای اضافه می شود .

نکته مهمی که لازم به ذکر  (در مورد ماده  524) است : این است که در قانون، هر وقت که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته  مورد نظر است اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.

ماده 524  : هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. وکیل جعل بندرعباس

و ماده 525 که جرم مستقل است  ( با مجازات مشخص) بیان می کند :

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد( یعنی 15 سال)

باز ماده 526 نیز مشعر است( بیان میکند) واشاره به مجازات نوعی ازاستفاده از سند مجعول (سند جعل شده) است :

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.

وکیل جعل بندرعباس

و ماده 527 در مورد جعل مدارک تحصیلی است که بیان می کند :

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد (سه سال)

و مصادیق جعل در مواد آتی به شرح است :

و ماده 528 در این مورد بیان می کند :

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید (استفاده از سند مجعول)  علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد، استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد (استفاده از سند مجعول) علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

ماده 535 قانون مجازات اسلامی:

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 536 قانون مجازات اسلامی:

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 قانون مجازات اسلامی:

عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وکیل جعل بندرعباس

ماده 538 قانون مجازات اسلامی:

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 قانون مجازات اسلامی:

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

از چه راههایی می توان برای اثبات جعل اقدام نمود؟

برای اثبات وقوع جعل و بی اعتباری سند هم میتوان راساً از طریق شکایت کیفری و طرح دعوا در دادسرا اقدام نمود و مجازات طرف را درخواست کرد و هم می توان با یک دادرسی حقوقی با ادعای جعلی بودن سند ارائه شده توسط طرف تقاضای ارسال آن به کارشناس و تشخیص بی اعتباری سند را داد.در واقع جعل یا ادعای جعل دو بعد کیفری و حقوقی دارد؛نتیجه اقدام کیفری مجازات مرتکب و نتیجه اقدام حقوقی بی اعتباری و خروج سند از زمره دلایل ارائه دهنده آن است.

آیا محکومیت به جرم جعل سوءسابقه خواهد داشت؟

محکومیت به جرم جعل در صورتی که نسبت به اسناد عادی و توسط افراد عادی غیر از کارمند دولت صورت بگیرد سوءسابقه نخواهد داشت و در باقی موارد مرتکب دارای سابقه کیفری خواهد بود.

اشتراک در
اطلاع از
4 سوالات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه

سلام جناب اصبحی وقت شما بخیر لطفاً راهنمایی بفرمایید. مادر خانومم که در سال نود و شش فوت شده
از خودش مقداری زمین کشاورزی در میناب به ارث گذاشته
و برای هر یک از پسران و دخترانش طی یک دستخط عادی شخص نمود و اثر انگشتش را دو نفر دیگر امضاء کرده و بعنوان شاهد امضاء کرده‌اند. زمان تقسیم ملک یکی از پسران بک برگه بعنوان صلح نامه ارائه نمود و گفت مادرم در زمان زنده بودنش دو هزار متر از باغ را به من صلح نموده است
مادر زنم اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشت و نمازش را بطور علط ولی با صفا میخواند
صلح نامه ارائه شده در دادگاه مطرح شد و وراث تقاصای کارشناسی جهت تشخیص خط و نمونه اثر انگشت و اصالت… دا کردن ویکبار کارشناس نطر داد و نوشت با توجه به اثر انگشت و نحوه نور پردا، ی و. … این نوشته اول بطور سفید امضاء اخذ شده و بعدا متن نوشته شده
خلاصه متشاکی تقاضای سه نفر کارشناس نمود و سه نفر کارشناس هم گزارش دادن تاریخ ثبت شده با توجه به رنگ جوهر و… با سایر نوشته‌ها همخوانی ندارد
و در قسمت پایانی هم نوشته ( ملک مورد معامله نیز توسط مالک تحویل خریدار گردید نیز بعد از پایان نوشته‌ها به متن اضافه شده و از نظر زمانی و اسانسور نوشته و جوهر و… با سایر نوشته‌های مفاد صلح نامه هم خوانی ندارد
این گزارش دیروز بنظر ما رسید
سوال من این است با توجه به گزارش کارشناس اولیه و سه کارشناس ثانویه بنظرتون نتیجه این دادگاه چه میشه؟

سلام جناب اصبحی. جعل امضا و خیانت در امانت مدارک اصلی شناسنامه کارت ملی جهت افتتاح حساب حدود ۱۶ سال پیش تا به امروز آیا امکان شکایت است؟